Skip to main content

Транспортни опаковки

Това са опаковки, които осигуряват безопасното транспортиране и съхранение на стоки по време на целия логистичен процес. За тази цел, нашата научноизследователска и развойна дейност приспособява конструкцията и здравината им към специфичните изисквания. Имаме на разположение цяла гама от решения за опаковане от велпапе в съответствие със стандартите на Fefco, както и собствена библиотека с иновативни конструкции.

Примери за транспортни опаковки

Вашата идея

Ние проектираме и произвеждаме опаковки, които отговарят на индивидуалните изисквания на нашите клиенти. Свържете с нас и заедно ще намерим правилното решение за опаковане!

Свържете се с