Skip to main content

Замяна на пластмасови опаковки

Широка гама от различни решения за опаковане от велпапе, които са нашият отговор за намаляване на замърсяването на околната среда чрез намаляване  използването на пластмаса. Нашите решения са създадени и успешно внедрени като техни алтернативи, в съответствие с най-новите тенденции в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Примери за замяна на пластмасови опаковки с други продукти

Вашата идея

Ние проектираме и произвеждаме опаковки, които отговарят на индивидуалните изисквания на нашите клиенти. Свържете с нас и заедно ще намерим правилното решение за опаковане!

Свържете се с

Captcha image