Skip to main content

Компания

Dunapack Packaging Plovdiv е водещ производител на опаковки и вълнообразен картон, част от австрийския PRINZHORN HOLDING. Ние предлагаме качествени и иновативни решения за опаковане. В производството използваме последно поколение технологии и се грижим за постигане на устойчивост на околната среда: нашите суровини са главно рециклирана хартия и биоразградими материали. Всички наши продукти са 100% рециклеруеми.

Нашите клиенти са водещи български и международни производители, експортно-ориентирани компании и браншови лидери в България и на Балканите.

Faster Forward

Dunapack’s agile transformation in order to serve our customers faster and better.

Dunapack Packaging е част от Prinzhorn Group

Със своите 10 000 служители в 16 държави, Prinzhorn Group е лидер на европейския пазар в производството на опаковки, хартия и рециклиране.
С годишен оборот от 1,70 милиарда евро, компанията е номер три в този сегмент в Европа.
Семейно-управляваната Prinzhorn Group е със седалище във Виена / Австрия и е структурирана в три дивизии: Dunapack Packaging (решения за опаковки от велпапе), Hamburger Containerboard (производство на рециклирана хартия) и Hamburger Recycling Group (събиране и търговия с вторични суровини).

Dunapack
Packaging

Dunapack Packaging предлага иновативни решения за опаковане, произведени от велпапе. Всички наши продукти са 100% рециклируеми и отговарят на най-високите изисквания на нашите клиенти.

Dunapack Packaging

Hamburger Containerboard

Hamburger Containerboard произвежда висококачествена рециклирана хартия и хартия за гипсокартон. Иновативните и екологични процеси са ключови в корпоративна ни стратегия.

Hamburger Containerboard

Hamburger
Recycling

Hamburger Recycling Group събира и търгува с вторични суровини за международната хартиена и рециклираща индустрия. Ние инвестираме в най-добрата услуга, която може да получите - за по-добра околна среда.

Hamburger Recycling

Нашите международни сайтове