This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Компания

Dunapack Packaging Plovdiv е водещ производител на опаковки и вълнообразен картон, част от австрийския PRINZHORN HOLDING. Ние предлагаме качествени и иновативни решения за опаковане. В производството използваме последно поколение технологии и влагаме изцяло рециклируеми и биоразградими материали.

Наши клиенти са водещи български и международни производители, експортно-ориентирани компании и браншови лидери в България и на Балканите.

Холдингът притежава 10 фабрики за производство на хартия и 24 фабрики за производство на опаковки в Германия, Австрия, Полша, Унгария, Румъния, Украйна, Хърватска, Гърция, Турция, Русия и България. Близо 9 800 души работят в Групата като цяло, като повече от 200 специалиста са ангажирани в Dunapack Packaging Plovdiv. 

Запознайте се с нашите продукти и открийте Вашата опаковка при нас!

Затворен цикъл на рециклиране