Skip to main content

Компания

Dunapack Packaging Plovdiv е водещ производител на опаковки и вълнообразен картон, част от австрийския PRINZHORN HOLDING. Ние предлагаме качествени и иновативни решения за опаковане. В производството използваме последно поколение технологии и влагаме изцяло рециклируеми и биоразградими материали.

Наши клиенти са водещи български и международни производители, експортно-ориентирани компании и браншови лидери в България и на Балканите.

Холдингът притежава 10 фабрики за производство на хартия и 24 фабрики за производство на опаковки в Германия, Австрия, Полша, Унгария, Румъния, Украйна, Хърватска, Гърция, Турция, Русия и България. Близо 10 000 души работят в Групата като цяло, като повече от 200 специалиста са ангажирани в Dunapack Packaging Plovdiv. 

Запознайте се с нашите продукти и открийте Вашата опаковка при нас!

Затворен цикъл на рециклиране