Skip to main content

Новини и Прессъобщения

Дарение за облагородяване на райони в гр. Пловдив

През месец май 2022 се навършват 60 години от създаването на един от първите заводи за производство на велпапе на Балканите - Завод за хартия и…
no news image

Съобщение до акционерите на "Дунапак Родина" АД

Уважаеми акционери, На 28 март 2022 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Дунапак Родина“ АД, гр. Пловдив. На него бе взето решение…

Дарение за БЧК-Пловдив

Dunapack Packaging Plovdiv дари 300 кашона на БЧК-Пловдив, които да бъдат използвани за транспортиране на хуманитарна помощ от България за Украйна.…

Награда от конкурса „Приз Пак 2021“

На 20.10.2021, Dunapack Packaging Plovdiv получи награда от Националния конкурс за най-добра опаковка “Приз Пак 2021”. Конкурсът се провежда всяка…

Съвместни действия за решаване на проблема с работната сила

„Дунапак Родина“ АД, е активен участник в Проект № BG05M9OP001-1.051-0006-C01 "Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната…

Дарител на SOS Детски селища България

Дунапак Родина АД е дългогодишен партньор и щедър дарител на SOS Детски селища България. Всяка година, Компанията подкрепя финансово различни…

Световен ден на околната среда

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда. Нека обединим усилията си в опазване на околната среда и да направим нашата планета по-щастливо…

Подкрепяме местни инициативи

На 15.05.2021 се състоя „Пиано Пътешествие“ – образователен пиано концерт за деца в Капана. Dunapack Packaging Plovdiv безвъзмездно предостави 40 бр.…

Ден на Земята

По случай настъпване на пролетта и #Ден на Земята, Dunapack Packaging Plovdiv и екип от свежи ентусиасти засадиха 30 фиданки от червенолистна слива в…