Skip to main content

Продукти

Дивизия Опаковки, във всичките си филиали, разработва и произвежда опаковки от велпапе с високо качество на печата. Силни страни и основни ценности на Дивизия Опаковки: фокус върху нуждите на клиентите, персонализирано продуктово портфолио, много висок стандарт на качество и екологично ориентирано производство.