Skip to main content

Добре дошли в Dunapack Packaging Hellas

Компанията е част от Dunapack Packaging Division на Prinzhorn Group, която през 2016 г. придобива 100% от акциите на компанията. 

Dunapack Packaging Hellas

Dunapack Packaging Hellas S.A
Schimatari Voiotias
32009, Thesi Rachi
Greece


Phone: +30 22620 57906
Email: office.hellas(at)dunapack-packaging.com

За Dunapack Packaging Hellas

Dunapack Packaging Hellas е основана през 1973 г. с цел производство на опаковки от велпапе. През 1980 г. се премества в собствена база в Acharnes, Attica, а от 2000 г. работи в новата си най-съвременна база в Schimatari, Voiotias. Това е една от най-старите гръцки компании в областта на продуктите от велпапе и в проектирането и производството на картонени кутии.

Компанията е член на Dunapack Packaging Division на Prinzhorn Group, която през 2016 г. придобива 100% от акциите на компанията. Prinzhorn Group има над 10 000 служители в 15 държави в Централна и Източна Европа и е една от най-големите на европейския пазар в областта на рециклирането, производството на хартия и опаковъчни продукти.

Значителни инвестиции в оборудване и ноу-хау допринасят за създаването на модерна производствена база, последните два от които осъществени от 2017 г. до средата на 2022 г. Изпълнението на първия инвестиционен план приключва в края на първата половина на 2018 г., включвайки разширяване на сграден фонд, нов велпапен агрегат и нови обработващи машини.

През втората половина на 2020 г. завършва изпълнението на втория цикъл на инвестиционния план, който включва повторно разширяване на помещенията с разширяване на склада за готова продукция и суровини, модернизиране на машината за производство на велпапе, както и нови обработващи машини.

С дългогодишния си опит и традиции вече 50 години, Dunapack Packaging Hellas е водещ производител на велпапе и опаковки. Компанията е едно от най-големите предприятия за производство на опаковъчни решения в Гърция. Разполага с най-съвременни машини и оборудване и произвежда уникални продукти, обслужващи нуждите на клиентите на опаковки.

За да отговори на изискванията на своите клиенти и на развитието на сектора в световен мащаб, Dunapack Packaging Hellas непрекъснато инвестира в бъдещето, както в технологии и оборудване, така и в развитието на човешките ресурси.

Свържете се с

Captcha image